Резервни захранвания тип UPS
Устройствата за резервно захранване осъществяват двустранно резервирано захранване на отговорни консуматори, за които е критично отпадането на захранващото променливо напрежение. Товарите се захранват от два източника – от стандартната мрежа или от специален автономен преобразувател, наречен инвертор.
Инверторът за резервно захранване формира променливо напрежение със синусоидална форма и с параметри, съответни на зaхранващата мрежа (220Vac, 50Hz). Захранва се от акумулаторна батерия.