Променливотокови регулатори
Променливотоковите регулатори преобразуват променливото напрежение на захранващата мрежа в променливо, с друга, плавно регулирана или стабилизирана ефективна стойност.
ЕЛСИЕЛ ООД разработва и произвежда монофазни и трифазни променливотокови регулатори с основно приложение за регулиране на температура в обекти със съпротивителни нагреватели. Позволяват прецизен контрол на установената температура; реализиране на произволен начин на изменение на температурата в процеса при увеличаването й и при намаляването й; предпазват нагревателите и термични и механични „удари”.
Променливотоковите регулатори се използват при захранване на чувствителни консуматори, които изискват стабилизирана ефективна стойност на захранващото напрежение.
Схемна модификация, наречена циклоконвертор, се използва при управление на мощни синхронни двигатели.