Управляеми токоизправители
Управляемите тиристорни токоизправители преобразуват променливотоковата енергия на захранващата мрежа в постояннотокова, с плавно регулирани или стабилизирани стойности на изходното напрежение и ток. ЕЛСИЕЛ ООД разработва и произвежда широка гама управляеми токоизправители с прецизен контрол и надеждна експлоатация за следните приложения:
  • електрохимични технологии – галванотехника, електролиза, формоване на акумулаторни батерии;
  • заряд на акумулаторни батерии – с параметри, съответстващи на спецификацията на производителя на акумулаторните батерии;
  • управление на постояннотокови двигатели – регулиране и стабилизиране на оборотите на двигателя, контрол на позиционирането;
  • управление на възбуждането на синхронни машини;
  • постояннотокови захранващи източници.
Управляемите токоизправители могат да се използват за източници на регулируемо постоянно напрежение и в други приложения, различни от изброените. Могат да бъдат реализирани произволни изисквания на потребителя.