Преобразуватели (инвертори) за индукционно нагряване
ЕЛСИЕЛ ООД разработва и произвежда гама автономни преобразуватели на честота (инвертори) с мощности стотици kW и честоти стотици kHz. Автономните преобразуватели за индукционно нагряване позволяват по-високо качество на обработката, имат много висок коефициент на полезно действие, лесно се обслужват, имат моментна готовност за работа. Това намалява консумацията на поскъпващата електроенергия и води до бърза възвръщаемост на вложените средства за закупуването им. При по-високо качество на работната среда – понижено ниво на шумове, липса на сажди, пушеци и други замърсявания.
Използват се за индукционно нагряване и топене на черни и цветни метали, повърхностно закаляване, източници на високочестотни напрежения.
Технологични приложения: металообработващи технологии – валцоване, изтегляне, пресоване и др., ултразвукови технологии, дифузионно заваряване.