Преобразуватели на постоянно напрежение в постоянно
Използват се за захранване на консуматори, изискващи регулируемо постоянно напрежение.
Преобразувателите на постоянно напрежение в постоянно са с импулсно действие, използват принципа на широчинно-импулсно регулиране и стабилизация. Характеризират се с висок коефициент на полезно действие, малки габарити и тегло.
ЕЛСИЕЛ ООД произвежда такива преобразуватели за осъществяване на постояннотоково захранване на различни консуматори или за нуждите на различни електротехнологии. Реализирани са преобразуватели на постоянно в постоянно напрежение за мощности до 10kW и товарен ток до 200А.