ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
ЕЛСИЕЛ ООД е ориентирана към проектиране и производство на специализирани изделия и консултантска дейност в областта на силовата електроника. Разработките се използват за специализирано захранване в индустриални технологии, съобразно конкретните изисквания на потребителите.
ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИЗДЕЛИЯ
Управляеми токоизправители.
ПРИЛОЖЕНИЯ